Tại sao phải cưới 2 lần?

CUOI 2 LAN

Thường được nghe nhiều về cưới 2 lần nhưng có rất nhiều người không hiểu lý do tại sao phải cưới 2 lần. Những ai phải cưới 2 lần, cưới 2 lần thì tổ chức đám cưới như thế nào? Lần một cần chuẩn bị gì, lần hai cần chuẩn bị gì. Cô dâu, chú rể cần phải làm như thế nào thì không phải ai cũng rõ…