Công Kha – Hà Giang | Hanoi Towers ​

Phongsucuoi CongKha HaGiang EddyMedia 76

Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải “Anh yêu em”, mà là “ở bên nhau.”
“Cảm ơn, vì anh đã ở bên em.”