Minh Thành – Mai Anh | Melia Hà Nội

Phongsucuoi Melia MinhThanh MaiAnh Eddy 93

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng bạn nhất định vẫn sẽ gặp được một người, vì bạn mà buông xuống tất cả phẫn nộ và bất an.

Yên Sơn – Thu Lê | Melia Hà Nội​

Phongsucuoi Melia Yenson Thule EddyMedia 88

Miễn là em muốn, miễn là tôi có. Chỉ cần tôi có khả năng, tôi sẽ cố gắng làm tất cả. Tôi cho em rồi thì chẳng cho người thứ hai. Em cho tôi rồi cũng đừng cho thêm người nữa.