Đạt Bách – Hương Xuân | Ơ Kìa Hà Nội​

Phongsucuoi Datbach Huongxuan EddyMedia 80

“Thư tình gửi cho anh đúng là em chép đấy, nhưng mà em thích anh là thật. Hoa hồng đúng là em trộm đấy, nhưng mà em yêu anh là thật. Thích ăn cam, nước cam không được, cam đường cũng không được, giống như em, không phải anh thì không được.”