Huỳnh Lân – Hồng Vân | Vạn Hoa Chương Dương Độ

EDY05566

Em thường hỏi anh sao lại yêu em. Mỗi lần như thế anh đều không trả lời , vì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng… anh có thể nín thờ, chứ không thể ngừng yêu em.