Lấy vợ trẻ sướng hay khổ?

Phongsucuoi Melia MinhThanh MaiAnh Eddy 80

Lấy vợ trẻ sướng hay khổ? Hạnh phúc hay có khi mệt mỏi? Con người rất khó có thể tìm được một nửa phù hợp hoàn hảo được với bản thân. Cho nên dẫu hỏi lấy vợ trẻ hay già thì cũng phải có lúc lửa to lửa nhỏ. Lấy vợ già hay lấy vợ trẻ cũng sẽ có những khó khăn, hạnh phúc riêng.