Previous
Next

CÁC GÓI PHÓNG SỰ CƯỚI

bao gia phong su cuoi eddymedia 3 new

1.800.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

2.700.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

3.800.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

5.400.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

6.500.000 Đ

bao gia phong su cuoi eddymedia 8

9.500.000 Đ

bao gia phong su cuoi eddymedia 9

Combo 2XL

12.900.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

16.500.000 Đ

Báo giá

Gói 1 Chụp

1.800.000 Đ

 • Thời gian: 1 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi hoặc cưới : 1 người
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao 
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)

Tham khảo ảnh Tiệc cưới Trống Đồng chụp bởi EddyMedia

Gói Cơ Bản

2.700.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 1 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 1 người
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)

Combo S

3.800.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 1 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 2 người
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao 
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp(nhạc bản quyền)

Combo M

5.400.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 2 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 2 người
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 80 ảnh rửa (13×18 cm) + 1 album gài

Combo L

6.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi & lễ cưới: 1 người mỗi lễ
 • Số thợ quay lễ ăn hỏi & lễ cưới: 1 người mỗi lễ
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng ca
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)

Combo XL

9.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 1 người
 • Số thợ quay lễ ăn hỏi: 1 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 2 người
 • Số thợ quay lễ cưới: 2 người
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 album ảnh cao cấp (20×20 cm)

Combo 2XL

12.900.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 2 người
 • Số thợ quay lễ ăn hỏi: 2 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 2 người
 • Số thợ quay lễ cưới: 2 người
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao
 • Tặng góc quay flycam trị giá 1.500.000 Đ
 • 2 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng 4K, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 video truyền thống chất lượng 4K, độ dài 30-45 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 album cao cấp (25×25 cm)
 • 1 ảnh phóng 50×75 cm

Combo 3XL

16.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi & khoảng 6 tiếng cho lễ cưới.
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <40km.
 • Xa hơn 40km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số thợ chụp lễ ăn hỏi: 2 người
 • Số thợ quay lễ ăn hỏi: 2 người
 • Số thợ chụp lễ cưới: 3 người (Có founder của EddyMedia đi chụp)
 • Số thợ quay lễ cưới: 3 người
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả file toàn bộ file gốc và ảnh chỉnh sửa chất lượng cao
 • 2 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng 4K, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng 4K, độ dài 3-5 phút (nhạc bản quyền)
 • 1  video truyền thống chất lượng 4K, độ dài 30-45 (nhạc bản quyền)
 • Album 35×35 cm 40 trang
 • Ảnh phóng 70×110 cm
 • File layout album

Chi phí phát sinh:

 • Chụp 1 buổi: 1.800.000 Đ / 1 ngày
 • Thời gian: 
 • Xa hơn 40km: