Hoàng Vũ – Huyền Trang | Intercon Hà Nội

Tiecngoaitroi HoangVu HuyenTrang EddyMedia18

“Love is such a powerful force. It’s there for everyone to embrace-that kind of unconditional love for all of humankind. That is the kind of love that impels people to go into the community and try to change conditions for others, to take risks for what they believe in.”

Duy Tuấn – Thuỳ Liên

Phongsucuoi DuyTuan ThuyLien EddyMedia 34 1

“I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in myheart, you are the only one for me.”

Mạnh Đạt – Thuý Ngọc | Trống Đồng

Phongsucuoi ManhDat ThuyNgoc TrongDong EddyMedia 76

Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

Tuấn Anh – Mai Linh | Trống Đồng Cảnh Hồ

Phongsucuoi TuanAnh MaiLinh TrongDong EddyMedia 75

Khi xung quanh chúng tôi tràn ngập mùi cafe nóng, mùi cacao béo ngậy,tiếng thủ thỉ tâm tình và cả những tiếng cười nữa…thì những mưa gió của cuộc đời này sẽ phải dừng chân trước cửa thôi!