Previous slide
Next slide

CÁC GÓI PHÓNG SỰ CƯỚI

bao gia phong su cuoi eddymedia 3 new

1.800.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

3.200.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

4.500.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

6.500.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

7.200.000 Đ

bao gia phong su cuoi eddymedia 8

10.500.000 Đ

bao gia phong su cuoi eddymedia 9

Combo 2XL

13.900.000 Đ

Báo giá chụp ảnh phóng sự cưới đẹp nhất Hà Nội

18.500.000 Đ

Báo giá

Gói 1 Chụp

1.800.000 Đ

 • Thời gian: 1 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Số người chụp: 1 người
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và file retouch chất lượng cao 
 • 1 slide trình chiếu ảnh phóng sự (nhạc bản quyền)

Tham khảo ảnh Tiệc cưới Trống Đồng chụp bởi EddyMedia

Gói Cơ Bản

3.200.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 01 người chụp
 • Lễ cưới: 01 người chụp
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và file retouch chất lượng cao
 • 1 slide trình chiếu ảnh phóng sự (nhạc bản quyền)

Combo S

4.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 01 người chụp
 • Lễ cưới: 02 người chụp
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao 
 • 1 slide trình chiếu ảnh phóng sự(nhạc bản quyền)

Combo M

6.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 02 người chụp
 • Lễ cưới: 02 người chụp
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao
 • 01 slide trình chiếu ảnh phóng sự
 • 01 album ảnh cao cấp (20×20 cm)
 • Tất cả sản phẩm video đều được sử dụng nhạc bản quyền

Combo L

7.200.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 01 người chụp & 01 người quay phim
 • Lễ cưới: 01 người chụp & 01 người quay phim
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao
 • 01 slide trình chiếu ảnh phóng sự
 • 01 video phóng sự chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút
 • Tất cả sản phẩm video đều được sử dụng nhạc bản quyền

Combo XL

10.500.000 Đ

 • Thời gian: 02 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 01 người chụp & 01 người quay phim
 • Lễ cưới: 02 người chụp & 02 người quay phim
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao
 • 1 slide trình chiếu ảnh chụp
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút
 • 1 album ảnh cao cấp (20×20 cm)

Combo 2XL

13.900.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 02 người chụp & 02 người quay phim
 • Lễ cưới: 02 người chụp & 02 người quay phim
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao
 • Tặng góc quay flycam trị giá 2.500.000
 • 1 album cao cấp (25×25 cm)
 • 1 ảnh phóng 50×75 cm
 •  02 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng FullHD, độ dài 3-5 phút 
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng 4K, độ dài 3-5 phút 
 • 1 video truyền thống chất lượng fullHD, độ dài 30-45 phút
 • Tất cả sản phẩm video đều được sử dụng nhạc bản quyền

Combo 3XL

18.500.000 Đ

 • Thời gian: 2 buổi lễ. Tối đa khoảng 3 tiếng cho lễ ăn hỏi hoặc 6-8 tiếng cho lễ cưới
 • Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh bán kính <30km.
 • Xa hơn 30km: Xem tại đây

CHI TIẾT:

 • Lễ ăn hỏi: 02 người chụp & 02 người quay phim
 • Lễ cưới: 03 người chụp & 03 người quay phim
 • founder của Eddy đi chụp vào ngày cưới
 • Kịch bản chi tiết cho bộ ảnh và video phóng sự
 • Số ảnh chụp: không giới hạn
 • Trả toàn bộ file gốc và ảnh retouch chất lượng cao
 • Tặng góc quay flycam trị giá 2.500.000
 • 1 album cao cấp (30×30 cm)
 • 1 ảnh phóng 60×90 cm
 •  02 slide trình chiếu ảnh chụp (nhạc bản quyền)
 • 1 video phóng sự ăn hỏi chất lượng 4k, độ dài 3-5 phút 
 • 1 video phóng sự cưới chất lượng 4K, độ dài 3-5 phút 
 • 1 video truyền thống chất lượng fullHD, độ dài 30-45 phút
 • Tất cả sản phẩm video đều được sử dụng nhạc bản quyền

Chi phí phát sinh:

 • Chụp 1 buổi: 1.800.000 đ/ 1 buổi
 • Thời gian: 
 • Xa hơn 30km: 200k/thợ/buổi