Quốc Việt – Hồng Anh | Queen Bee

Phongsucuoi QuocViet HongAnh EddyMedia 43

Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời