EDDYMEDIA- PHÓNG SỰ CƯỚI & SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP

Phong tục – Lễ nghi đầy đủ trong cưới hỏi

Cưới hỏi là gì? Phong tục cưới hỏi, lễ nghi trong cưới hỏi như thế nào? Cưới hỏi là ngày rất quan trọng không thể thiếu với một người kết hôn. Bất cứ ai kết hôn cũng phải trải qua lễ cưới hỏi. Nó đã trở thành truyền thống của người dân Việt Nam. Thậm chí ngày cưới hỏi cũng phải được chọn kỹ lưỡng, phải là ngày đẹp và hợp với vợ chồng thì mới được tổ chức.

Đọc thêm>>